top of page

Management Beheer.

papiers verts
  • Implementatie van software :  ERP, BI, …

 

  • KPI, scoreborden en actieplannen (PDCA proces)

 

  • Opstelling en follow up van beheerinstrumenten (kostprijs, kostcontrol, analytische boekhouding, raming van de kasmiddelen, …)

 

  • Business plans - voorbereiding van de begroting.

  • CSR proces en duurzame ontwikkeling.

bottom of page