top of page

Operaties.

Brasserie moderne

  • Schatting, follow up en verbetering vand productie rendementen (TRG, OEE, productietijd, productiviteit, ...)

  • Schatting van productiecapaciteit - capaciteitsplanning.

  • Onderzoek van massabalans en productieverliezen.

  • Onderzoek van energiebalans - energieboekhouding.

  • Beheer van technische activa - onderhoud / maintenance.

  • Supply Chain beheer - voorraadbeheer

bottom of page